Monday, April 20, 2015


معرفی دوره های آموزشی شرکت مایکروسافت :MCSA 2012

http://www.asrearad.net/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/47/Microsoft

دوره MCSA توسط شرکت مایکروسافت طراحی و معرفی گردید. دانشجویان با گذراندن این دوره با مفاهیم، راهکارها و مراحل عیب یابی سرویس های مورد استفاده در شبکه های مایکروسافت آشنا می شوند.

اهداف دوره :
آشنایی با تعاریف استاندارد شبکه های مایکروسافت
آشنایی با راه اندازی سرویس های زیرساخت مایکروسافت
آشنایی با عیب یابی در شبکه های مایکروسافت

مخاطبان دوره :
کلیه علاقه مندان ورود حرفه ای به دنیای شبکه های کامپیوتری
دانشجویان رشته کامپیوتر و رشته های مرتبط
تکنسین های شبکه

پیشنیاز دوره :
گذراندن دوره +Network

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید