Tuesday, March 15, 2016

ستعلام مدارک مایکروسافت

  
قابل توجه تمامی سازمان های دولتی و خصوصی، شرکت عصرآراد پس از همکاری موفق یکساله با شرکت مایکروسافت در زمینه آموزش توانست به مدت دو سال دیگر به عنوان Education Reseller Microsoft و پارتنر رسمی آن شرکت در ایران فعالیت نماید.

     
از این لحاظ برای ارتقاع سطح علمی و کیفی کارشناسان فنی  از تمامی عوامل و دارندگان مدارک مایکروسافت، قابلیت استعلام آن مدارک از مرجع رسمی مایکروسافت قابل انجام می باشد.
در نتیجه علاقمندان و تمامی ارگان های دولتی و خصوصی می توانند با درخواست کتبی از شرکت عصرآراد صحت و اعتبار مدارک رسمی مایکروسافت را برای تمامی پرسنل خود اسنعلام نمایند.
باشد که با این امکانات در پیشرفت ساختار IT کشور مفید واقع شویم.